Familieopstellingen

Bert Hellinger

Het systemisch werken met familieopstellingen, dat door Bert Hellinger in Duitsland werd ontwikkeld, geniet een steeds grotere belangstelling. Ook in het onderwijs. Systemisch werken is een methode die tegenwoordig veelvuldig ingezet wordt om meer inzicht te krijgen in patronen die spelen in onze familie en de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen zoals bijvoorbeeld relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem. Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of bij onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen ons om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, en wat mogelijke wegen zijn om ons liefdevol, los te maken uit  verstrikkingen (Zie Bert Hellinger Instituut Nederland).

 

Het uitgangspunt is dat alles met elkaar verbonden is en invloed heeft op elkaar. Net als een mens een eenheid is, een systeem, dat uit meerdere delen bestaat is het zelf ook weer een deel van een groter geheel. Besef als leerkracht dat je onderdeel uitmaakt van een schoolsysteem dat weer verbonden is met het onderwijssysteem van Nederland. Alles is met elkaar verbonden en heeft dus invloed op elkaar.

Organisatieopstellingen in het onderwijs en het bedrijfsleven

Opstellingen worden ook gegeven in verschillende organisaties. Het kan een snelle manier zijn om inzicht te krijgen in de dynamieken van een onderwijs/werksysteem en binnen teams. Door een organisatieopstelling kunnen verhoudingen en onderstromen tussen directie, collega's, ouders en kinderen zichtbaar worden. Verder is het een prachtige manier om kwaliteiten en hulpbronnen die nog niet in worden gezet zichtbaar te maken.

Familieopstellingen

Een familieopstelling is ook een prachtige methodiek om met eigen persoonlijke processen aan de slag te gaan. Als er binnen jouw systeem van herkomst verstoringen zijn ontstaan heeft dat invloed op iedereen. Vaak ontstaan er namelijk in verschillende generaties allerlei patronen of dynamieken in een familiesysteem in reactie op een ingrijpende gebeurtenis. Zo'n patroon kan van generatie op generatie overgedragen. worden. Vaak ligt de wortel van een probleem niet bij degene zelf maar bij iemand anders in het systeem. Een familieopstelling is dan een prachtige manier om deze problemen op te sporen, oude patronen zichtbaar te maken en blokkades op te heffen. Daardoor kan het systeem, van zowel het gezin als van ieder persoonlijk, weer tot rust komen.

Praktisch

Tijdens een opstelling is er iemand die een vraag inbrengt en daarnaast zijn er representanten (deelnemers).

Vragen/thema's die je in zou kunnen brengen voor je eigen persoonlijke proces:

- Je voelt je niet gezien en ervaart veel onbegrip.
- Je voelt je niet gelukkig in je relatie.
- Je durft je ruimte en plek niet in te nemen.
- De relatie met je ouders/broers/zussen loopt niet lekker.
- Je ervaart veel strijd in je leven en dat wil je graag anders.
- Je wilt dingen veranderen in je leven, maar je merkt dat je telkens in dezelfde patronen vervalt.
- Je hebt lichamelijke klachten en daar wil je meer inzicht in krijgen.
- Je voelt je angstig en je kunt niet plaatsen waar dat door komt.

- Je ervaart problemen bij een kind in jouw groep.
..........

Als je meer informatie wilt over deze methodiek kun je me bellen op : 06 23847983

inschrijven