top of page

Systemisch Werk

Familieopstellingen en Organisatieopstellingen inzetten om structuren zichtbaar te maken

Het systemisch werken met familieopstellingen, dat door Bert Hellinger in Duitsland werd ontwikkeld, geniet een steeds grotere belangstelling.

Ook in het onderwijs wordt deze methodiek vaak toegepast. Systemisch werken is een methode die tegenwoordig veelvuldig ingezet wordt om meer inzicht te krijgen in patronen die spelen binnen werk en relaties.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat alles met elkaar verbonden is en invloed heeft op elkaar. Net als een mens een eenheid is, een systeem, dat uit meerdere delen bestaat is het zelf ook weer een deel van een groter geheel.

Veel persoonlijke problemen zoals bijvoorbeeld relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem. Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of bij onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen ons om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, en wat mogelijke wegen zijn om ons liefdevol, los te maken uit verstrikkingen

- Bert Hellinger Instituut Nederland) -

 

 

Organisatieopstellingen in het onderwijs

Opstellingen worden ook gegeven in verschillende organisaties. Het kan een snelle manier zijn om inzicht te krijgen in de dynamieken van een onderwijs/werksysteem en binnen teams. Door een organisatieopstelling kunnen verhoudingen en onderstromen tussen directie, collega's, ouders en kinderen zichtbaar worden. Besef als leerkracht dat je onderdeel uitmaakt van jouw schoolsysteem dat weer verbonden is met het onderwijssysteem van Nederland. Als jij je plek als directeur/ib'er of leerkracht niet of niet voldoende inneemt heeft dat effect op jouw functioneren maar ook op jouw collega's en het team. Alles is namelijk met elkaar verbonden en heeft invloed op elkaar. Verder is systemisch werk een prachtige manier om kwaliteiten en hulpbronnen die nog niet in worden gezet zichtbaar te maken.

Systemisch werk in de groep

Als je bekend bent met systemisch werk ga je met een andere blik naar ouders en kinderen kijken. Je beseft dan dat zij onderdeel zijn van een systeem (het geheel) en zij niet op zichzelf staan. Als er gedrags- of ontwikkelings-stoornissen zichtbaar worden bij een kind kan dit betekenen dat de oorsprong hiervan niet zozeer bij het kind zelf ligt maar dat er een dieperliggende oorzaak is gelegen in zijn familie van herkomst (boekentip: 'Kind en familielot' van Ingrid Dykstra).

Familieopstellingen

Een familieopstelling is een prachtige methodiek om met individuele processen aan de slag te gaan. Als er binnen het systeem van herkomst verstoringen zijn ontstaan heeft dat invloed op iedereen in de familie. Vaak ontstaan er namelijk in verschillende generaties allerlei patronen of dynamieken in reactie op een ingrijpende gebeurtenis. Zo'n patroon kan van generatie op generatie overgedragen. worden. Vaak ligt de wortel van een probleem niet bij degene zelf maar bij iemand anders in het systeem. Een familieopstelling is dan een prachtige manier om deze problemen op te sporen, oude patronen zichtbaar te maken en blokkades op te heffen. Daardoor kan het systeem, van zowel het gezin, het kind en de ouder weer tot rust komen.

Praktisch

Tijdens een opstelling is er iemand die een vraag inbrengt en daarnaast zijn er representanten (deelnemers).

Vragen/thema's die je in zou kunnen brengen voor je eigen persoonlijke proces:

- Je voelt je niet gezien en ervaart veel onbegrip.
- Je voelt je niet gelukkig in je relatie.
- Je durft je ruimte en plek niet in te nemen.
- De relatie met je ouders/broers/zussen loopt niet lekker.
- Je ervaart veel strijd in je leven en dat wil je graag anders.
- Je wilt dingen veranderen in je leven, maar je merkt dat je telkens in dezelfde patronen vervalt.
- Je hebt lichamelijke klachten en daar wil je meer inzicht in krijgen.
- Je voelt je angstig en je kunt niet plaatsen waar dat door komt.

- Je ervaart problemen bij een kind in jouw groep.
 

bottom of page