top of page

Privacy

Welke gegevens worden verwerkt?

Rita Mulder verwerkt de volgende persoonsgegevens:
 • (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen,
  die ik van u of van uw werkgever ontvang

 • overige contactgegevens

 • gegevens en overige informatie die u aan mij verstrekt met betrekking
  tot coaching, cursussen of andere diensten

 • betalingsgegevens die ik ontvang

 • aanmelding voor mijn nieuwsbrief

 • als u op enige wijze contact met mij opneemt per mail of telefonisch

 • uw feedback over de coaching of cursussen

 

Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van:
 • de klantenadministratie

 • (elektronische) toezending van informatie over cursussen, coaching en de
  daaraan gerelateerde producten en diensten

 • verzenden van boeken

 • om analyses uit te voeren zodat ik mijn dienstverlening kan verbeteren

 • om mijn nieuwsbrief toe te zenden

 • om gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan een van
  mijn diensten of producten

   

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die ik gebruik voor analyses wordt door mij geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Rita Mulder zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien ik daartoe wettelijk verplicht ben.

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Rita Mulder bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is of zo lang als de wet dat voorschrijft. Rita Mulder behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

De klant gaat er mee akkoord dat alle gegevens die worden verstrekt, aan Rita Mulder, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie. De klant heeft altijd het recht om de toestemming tot het verwerken van de gegevens in te trekken. Dit kan door een mail te sturen naar ritamulder@hotmail.com. De klant en Rita Mulder zullen zich houden aan de voor ieder der partijen bestaande verplichtingen beschreven in de nieuwe Europese privacyregels: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tevens heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Rita Mulder kan deze informatie wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy informatie regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy informatie is voor het laatst gewijzigd op 18 september 2023.

bottom of page