top of page

Test Hoogsensitieve Personen

Beantwoord de volgende vragen.

- Beantwoord met JA als het enigszins opgaat.
- Beantwoord met NEE als het echt niet van toepassing is.

1. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
2. Ik kan subtiele geuren, smaken, geluiden en kunstwerken waarnemen en ervan genieten.
3. Ik word makkelijk overdonderd door fel licht, sterke geuren, grove weefsels of sirenes.
4. Ik voel me ongemakkelijk in een lawaaiige omgeving.
5. Ik voel me niet goed met veel drukte om me heen.
6. Ik schrik gemakkelijk.
7. Als ik erge honger heb, heeft dat invloed op mijn concentratie of mijn humeur.
8. Stemmingen van de mensen om mij heen hebben invloed op mij.
9. Als mensen zich niet op hun gemak voelen in een bepaalde ruimte, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te verbeteren, zoals het licht dimmen of het meubilair verplaatsen.
10. Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
11. Ik ben zeer gevoelig voor cafeïne.
12. Ik bespeur bij mezelf de behoefte om mij op drukke dagen terug te trekken in bed, in een donkere kamer of een andere plek waar het stil is en ik alleen kan zijn.
13. Ik heb een rijk en complex gevoelsleven.
14. Ik kan diep geroerd raken door kunst of door muziek.
15. Ik ben zorgvuldig.
16. Ik raak van slag als ik in korte tijd veel moet doen.
17. Ik raak geïrriteerd als iemand mij te veel dingen tegelijk wil laten doen.
18. Ik doe erg mijn best om geen fouten te maken of dingen te vergeten.
19. Ik kijk nooit naar gewelddadige films of televisieprogramma's.
20. Veranderingen in mijn leven brengen me van mijn stuk.
21. Het vermijden van situaties die mij van streek maken of overstelpen, heeft bij mij een hoge prioriteit.
22. Als iemand mij op de vingers kijkt of als ik met iemand moet wedijveren, dan zijn mijn prestaties veel minder dan gewoonlijk.
23. Als kind werd ik door mijn ouders en leraren gevoelig of verlegen gevonden.

Evaluatie

0-12 punten Je bent waarschijnlijk niet hoogsensitief.

13-23 punten Je bent heel waarschijnlijk hoogsensitief (HSP-er). Je bent gevoeliger voor nuanceverschillen dan de meeste andere mensen. Het kan nut hebben om een boek te lezen over hoogsensitiviteit of kennis te maken met andere HSP-ers. Het kan zijn dat je heel veel herkent en daardoor iets bewuster wordt van deze eigenschap.

bottom of page