Systemisch werk op school

Opstellingen worden ook gegeven in scholen. Door een organisatieopstelling kunnen verhoudingen en onderstromen tussen directie, collega's, ouders en kinderen zichtbaar worden.

Systemisch werk op school