top of page

Elaine Aron - pionier HSP onderzoek

Elaine Aron

Elaine Aron,universitair docent psychologie en psychotherapeut kwam in haar praktijk telkens mensen tegen die hun problemen toekenden aan hun gevoeligheid. Dat vond ze zo,n interessant gegeven dat ze er vervolgens onderzoek naar heeft gedaan. Uit onderzoek bleek dat één op de vijf mensen hooggevoelig is. Het betekent dat ze zich bewust zijn van subtiliteiten in hun omgeving, ze voelen stemmingen en sfeer haarfijn aan en nemen vaak ongemerkt emoties van anderen over.


Verfijnder zenuwstelsel

Hoogsensitieve volwassenen/kinderen hebben een verfijnder zenuwstelsel  waardoor er meer prikkels binnenkomen en deze intenser, soms zelfs als pijnlijk worden ervaren. Regelmatig raken ze daardoor overprikkeld waardoor ze niet meer goed kunnen functioneren. Dit heeft tot gevolg dat ze zich terugtrekken of juist overactief gedrag vertonen. Op scholen en in de zorg waar de werkdruk hoog is komt het vaak voor dat hoogsensitieve personen niet goed functioneren. Ze vallen uit omdat ze overprikkeld raken en niet hebben geleerd hoe ze om kunnen gaan met hun sensitiviteit.

Boeken

Hoewel hooggevoelige mensen vaak creatief en slim zijn, krijgen ze geregeld het label angstig, geremd en zenuwachtig. Om te voorkomen dat hoogsensitieve mensen nog langer als 'probleemmensen' worden bestempeld, heeft Elaine Aron verschillende boeken geschreven.

In de boeken van Elaine Aron staan tips en adviezen voor het omgaan met hooggevoeligheid, zodat hoogsensitiviteit uiteindelijk kan worden gezien en ervaren als een kwaliteit.

 

"Hoogsensitieve personen -

Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt."

"Het hoogsensitieve kind -

Help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt."

bottom of page